MÉS DE 70 ANYS DEDICATS
A LES ARTS GRÀFIQUES

HISTÒRIA
L’Impremta OLSER neix l’any 1949 a Olot com una empresa d’arts gràfiques familiar al carrer Clivillers. Poc temps després, es trasllada al carrer Pare Antoni Soler, 8 dedicant-se als serveis d’impremta i venda de productes de papereria. Des d’aleshores i fins l’actualitat ha anat ampliant i millorant els seus serveis i la seva oferta amb l’objectiu de satisfer cada una de les demandes dels seus clients. En els seus inicis, l’activitat es realitzava en el camp de la tipografia i al 1978, s’introdueix l’òfset i la fotocomposició. A l’any 1989 es constituí sota la forma jurídica d’una Societat Anònima ubicada al carrer Casimir Plana, 4 on va disposar d’unes instal·lacions de 1.150 m2. Més tard, amb uns objectius tecnològics i comercials més ambiciosos s’aplica l’última tecnologia òfset i s’entra de ple en el sistema d’impressió tipogràfic i flexogràfic UV. El nou pla d’inversió de l’Impremta OLSER, SA va començar l’any 2002 amb la compra de maquinària d’última tecnologia, que s’ha incorporat gradualment al seu procés de producció fins a l’actualitat. I finalment, l’any 2008 s’inauguràren les noves instal·lacions de OLSER Impremta, SLU, en la nau actual de 5.300 m2 del carrer Enginyers, 2 del Polígon Industrial de Les Preses.SERVEIS
ÒFSET

Disposem de l’última tecnologia en impressió òfset UV per a la impressió de catàlegs, etiquetes de PP, PVC i transparents, packaging, díptics, tríptics, fulletons, cartes, sobres, targetes...

DIGITAL

Treballem amb impressió directa des del fitxer digital per a exemplars únics o petits tiratges.

FLEXOGRAFIA

Estem especialitzats amb etiquetes autoadhesives en bobines per a múltiples sectors, entre ells: alimentació, indústria farmacèutica, tèxtil, perfumeria... Oferim acabats d’altíssima qualitat amb vernissos, plastificats, laminats i estampings de qualsevol color. També treballem el sistema d’impressió amb bobines de film transparent.

MANIPULATS

Alguns treballs, un cop impressos requereixen una posterior manipul·lació i per això també estem dotats de la maquinària adequada per tallar, rebobinar, enquadernar, doblar, engomar, plegar, muntar, retractil·lar... permetent la entrega del producte final amb perfecció i rapidesa.CERTIFICACIÓ


ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 (Sistema de Gestió de la Qualitat).
ISO 14001:2015

14001-2015
Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Ambiental).
BRC

BRC Global standard for Packaging and Packaging materials V.6.
FSC®

Certificació Cadena de Custodia FSC® (Forest Stewardship

Council®).POLÍTICA CORPORATIVA


OLSER IMPREMTA, S.L.U. inicia la seva activitat industrial a l’any 1949 i es dedica al disseny, pre-impressió, impressió (flexogràfica/digital) d’etiquetes adhesives i film en bobina, impressió (òfset/digital) de packaging, etiquetes, catàlegs i impresos de papereria en les instal·lacions ubicades en el carrer Enginyers, 2 de LES PRESES (GIRONA).

OLSER IMPREMTA, S.L.U. té com a propòsit oferir als seus clients un catàleg de productes i serveis en els que constantment s’aplica els estàndards del Sistema Integrat amb el propòsit de poder satisfer les expectatives i necessitats creixents en relació a productes ben elaborats i que compleixen amb les exigències legals i de mercat.

En conseqüència i seguint les directrius que imposen les pròpies normatives, adquireix els compromisos:

• Mantenir i millorar el SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT implantat per obtenir la màxima qualitat i seguretat, respectant el medi ambient, dels productes i serveis de l’empresa.
• Formar i sensibilitzar al personal de l’empresa per crear una atmosfera favorable al progrés de la qualitat total, la seguretat dels productes i el respecte amb el medi ambient.
• Implantar el sistema d’anàlisis de perills i punts crítics de control (HARA Hazard Analysis and Risk Assessment), establint límits, sistemes de vigilància i mesures correctives.
• Demostrar el seu compromís amb els requisits laborals fonamentals i el compliment dels Valors de FSC tal i com es defineixen en la “Política per l’Associació d’Organitzacions amb FSC” (FSC-POL-01-004), firmant l’Auto declaració referent a la FSC-POL-01-004.
• Abordar els riscos i oportunitats per determinar els objectius i les accions de millora, adequar els medis materials necessaris per aconseguir-los.
• Impulsar el treball ben fet i a la primera, i implementar mesures d’autocontrol per aconseguir la qualitat total en tots els àmbits i activitats de l’empresa.
• Aconseguir un total compliment amb els requisits del SIG dels nostres clients per obtenir la seva plena satisfacció, així com els legals i altres normatives aplicables que afecten a les nostres activitats.
• Aconseguir que la gestió de la millora continua ajudi a millorar la eficàcia.
• Avaluar els aspectes mediambientals ocasionats per la seva activitat amb l’objectiu de minimitzar l‘impacte que puguin ocasionar en l’entorn.
• Utilitzar de forma eficient els recursos naturals, les matèries primeres i l’energia, reduint els consums als mínims necessaris.
• Treballar en intentar optimitzar la generació de residus, el risc de vessaments i les emissions a l’atmosfera, sempre que sigui possible i tècnicament viable.
• Aconseguir la satisfacció dels accionistes.
• Difondre aquests compromisos a l’organització i involucrar al personal en el seu assoliment.
• Assegurar un control i revisions periòdiques del SIG, així com dels objectius i fites del Sistema Integrat marcats, per assegurar el compliment de la POLITICA implantada i la millora contínua.CONTACTE

OLSER IMPREMTA, SLU | Enginyers, 2 | 17178 Les Preses | (Girona) SPAIN
T. +34 972 274 720 | F. +34 972 274 721 | olser@olser.cat